Tel.: 41 372 7661  |  502 222 461
     604 442 502  |  696 015 692

Ruszt odwodnienia liniowego 32,5 x 14,5 x 1,5cm