Tel.: 41 372 7661  |  502 222 461
     604 442 502  |  696 015 692

Ruszt piecowy dł. 22 x 23cm.